آیین­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف


شماره۶۱/ت۵۵۲۷۳هـ                                   ۱۳۹۸/۱/۵

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۹۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۳۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی

 و محلات مختلف

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
 ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ب ـ استقرار: تأسیس، راه­اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

پ ـ محلات: مجموعه ساختمان­های مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن می­دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری است.

ت ـ مناطق: محدوده­هایی که در شهرهای بزرگ از به­هم پیوستن چند محله، تشکیل می­شود و همچنین روستاهای موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

ث ـ شورای سیاست­گذاری: شورای سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (۳) قانون.

ج ـ شورای نظارت: حسب مورد شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه موضوع
ماده (۳) قانون.

چ ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش­های رسمی را از دوره پیش­دبستان تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمه­حضوری و غیرحضوری ارایه می­کند و ماهیت غیرتجاری دارد.

ح ـ مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تأسیس مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی را دریافت می­کند.

خ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت­ های فنی و حرفه­ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می­کند و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل آموزشگاه­ علمی آزاد، آموزشگاه­ زبان خارجی، آموزشگاه­ فنی و حرفه­ای، کار و دانش و آموزشگاه­ اختلالات یادگیری، پژوهش­سرا دانش­آموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه.

د ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی تحت نظارت
وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می­شود و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل
کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش­آموزی و مرکز مشاوره.

تبصره ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش­دبستانی (به استناد مصوبه (۴۲۲) شورای­عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۷ و مصوبه جلسه (۶۹۹) شورای­عالی آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۸۲ـ )، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت­های آموزشی آزاد در قالب دوره­های فراگیری مهارت­های آموزشی شغلی به استناد ماده (۵) مصوبه (۴۸۳) شورای­عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۱۱۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده۲ـ تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان است.

تبصره۱ـ در صورت اعتراض مؤسسان در این خصوص، موضوع در شورای نظارت بالاتر قابل طرح و رسیدگی است.

تبصره۲ـ شعاع دسترسی و حد فاصل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با یکدیگر و با مدارس دولتی، براساس دوره­های تحصیلی و جنسیت دانش­آموزان و سایر موارد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای سیاست­گذاری تهیه و تصویب و به تأیید وزیر آموزش و پرورش می­رسد.

ماده۳ـ استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در معابر و بن­بست­ های با عرض کمتر از هشت متر و در بن­بست­­های با طول بیش از سی متر ممنوع است.

ماده۴ـ استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین­نامه صورت می گیرد.

ماده۵ ـ اماکن (عرصه و اعیان) در اختیار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ساعات آموزشی باید صرفاً جهت استفاده دانش­آموزان مدارس یا ثبت­نام شدگان مراکز و مطابق با مجوز اخذ شده مورد بهره­برداری قرار گیرد.

ماده۶ ـ بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه­ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۵۷۶۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

ماده۷ـ تهیه نقشه­های مورد نیاز مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بر عهده مؤسسان و تأیید و نظارت و انطباق آنها با نقشه­های ارایه­شده همانند مدارس دولتی با رعایت ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه­ها مبنای صدور مجوز احداث بنا براساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی توسط شهرداری­های کشور با رعایت ماده (۱۹) قانون خواهد بود.

ماده۸ ـ استقرار همزمان مدارس با دوره­های تحصیلی مختلف در یک ساختمان با درب ورودی، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترک ممنوع است.

تبصره۱ـ تشکیل دوره پیش­دبستانی به عنوان ضمیمه صرفاً در مدارس غیردولتی دوره ابتدایی مجاز است و تشکیل پایه یا دوره تحصیلی ضمیمه در سایر دوره­های تحصیلی مجاز نیست.

تبصره۲ـ راه­اندازی مرکز آموزشی توسط مؤسسان مراکز در نوبت خالی مدارس غیردولتی در صورت همسان بودن جنسیت ثبت­نام­شدگان، با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) مجاز است.

ماده۹ـ برگزاری کلاس­های تقویتی، تجدیدی، آمادگی کنکور و زبان­های خارجی با دریافت وجه یا شهریه (به جز فعالیت­های فوق­برنامه که براساس مقررات در مدارس دولتی و صرفاً برای دانش­آموزان همان مدرسه انجام می­شود) در نوبت خالی مدارس دولتی صرفاً با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) و با اخذ هزینه در چهارچوب ضوابط و مقررات برای مؤسسین مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مجاز است.

ماده۱۰ـ استقرار آموزشگاه زبان خارجی و آموزشگاه علمی آزاد در یک فضای مشترک در دوره تحصیلی و جنسیت همسان به شرط تفکیک روزها یا نوبت صبح و عصر مجاز است.

ماده۱۱ـ اعتبار تأییدیه­های اخذ شده موضوع ماده (۶) این آیین­نامه، برای بناهای استیجاری چهار سال، بناهای خریداری­شده شش سال و بناهای احداثی ده سال است. ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منوط به دریافت تأییدیه مجدد از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

تبصره ـ در موارد فوق چنانچه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و طوفان رخ دهد،
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات تابع، ملزم به بررسی مجدد در صدور تأییدیه استحکام بنا هستند.

ماده۱۲ـ مؤسسانی که قبل از ابلاغ این آیین­نامه نسبت به تأسیس و راه­اندازی مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اقدام کرده­اند، مکلفند ظرف سه سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، شرایط استحکام بنای مدرسه یا مرکز خود را با ضوابط این آیین­نامه منطبق کنند. در غیراین صورت شورای نظارت استان در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم­گیری خواهد کرد.

ماده۱۳ـ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، آیین­نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصمیم­نامه شماره۴۲۸۱۳/۵۷۸۳۹ مورخ۱۳۸۹/۳/۱۶ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری