اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱


شماره۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ                                   ۱۳۹۸/۱/۵
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۱ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (۲) عبارت «در صورت درخواست متقاضی تا حداکثر» جایگزین عبارت «به مدت» می­شود.

۲ـ متن زیر جایگزین بند (۴) تصویب­نامه یادشده می­شود:

۴ـ بارمالی ناشی از بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات موضوع این تصویب­ نامه با تأیید آمار مشمولین بهره­مندی از امهال تسهیلات توسط کارگروه موضوع بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه حداکثر به میزان سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۳ـ متن زیر به عنوان بند (۶) به تصویب­نامه یادشده الحاق و بند (۶) قبلی به عنوان بند (۷) تلقی می­شود:

۶ ـ تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره­ شده، مشمول این تصویب­نامه نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری