اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱


شماره۱۴۶۶/ت۵۶۴۰۲هـ                                ۱۳۹۸/۱/۱۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۸۲۸۳/۱۷۵۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در مقدمه تصویب نامه شماره ۱۵۰۷۰۱/ت۵۵۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱، عبارت « و با رعایـت ماده (۴) قانون حداکثـر استفاده از توان تولیـدی و خـدماتی در تأمین نیازهای کشور و تـقویت آنها در امر صـادرات و اصـلاح ماده (۱۰۴) قـانون مالیـات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ » پس از عبارت « ـ مصوب ۱۳۸۴ـ » اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری