تصویب اصلاحاتی در دهستانهای استان خراسان

‌تصویب اصلاحاتی در دهستانهای
استان خراسان
1370.08.29 - .48853ت123ک - 1370.10.03 - 248
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران
&‌وزارت کشور
‌اکثریت وزراء عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1370.8.29 با توجه
به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ
1368.10.24)، بنا به پیشنهاد شماره 9013.1.4.42 مورخ 1370.8.15 وزارت کشور و به
استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات زیر را در
دهستانهای استان خراسان تصویب نمودند:
1 - مرکز دهستان میامی شهرستان مشهد از روستای کنویست به رضویه انتقال یابد.
2 - بخش رضویه به مرکزیت رضویه از ترکیب دهستانهای:
‌آبروان، پایین ولایت، میامی تابع شهرستان مشهد ایجاد و تأسیس گردد.
3 - دهستان کنویست به مرکزیت روستای کنویست شامل روستاها، مزارع و مکانها به شرح
زیر:
1 - آبشکی، 2 - ابوالخیر، 3 - احمدآباد، 4 - استخوان‌زار، 5 - امرغان، 6 - بازه، 7
- برج‌آباد، 8 - برزش‌آباد، 9 - پاوا، 10 - پرمو، 11 - تبادکان، 12 -‌جغری، 13 -
جلالیه، 14 - چنوگل، 15 - حجت‌آباد، 16 - حداد، 17 - حلوایی، 18 - حصار افغان، 19
- خیرآباد، 20 - دهنو، 21 - دهنو کنارگوشه، 22 -‌زین‌الدین، 23 - سنگر، 24 - شترک،
25 - شرشر، 26 - شهرآباد، 27 - شیرحصار، 28 - عطار، 29 - علی شادی، 30 - عیش‌آباد،
31 - غیاث‌آباد، 32 -‌ فرخ‌آباد، 33 - قاسم‌آباد، 34 - فیض‌آباد، 35 - قلعه آبشور،
36 - کاریز پایین، 37 - کج درخت، 38 - کریم‌آباد، 39 - قلعه نوکنارگوشه، 40 -
کلاغ‌آهن، 41 -‌کلاته چشمه، 42 - کلاته عبدا..، 43 - کلاته چاپارقلعه، 44 - کلاته
فیض‌آباد، 45 - کلاته میرزا، 46 - کنارگوشه، 47 - کنویست، 48 - کیوک، 49 - گلشهر،
50- گل گاوزبان، 51 - محمدآباد چمن، 52 - مهرآباد شرشر، 53 - مرغانو، 54 -
مهدی‌آباد، 56 - مینوحصار، 57 - نمدان، 58 - هاشم‌آباد، 59 - هلالی، 60
-‌هندل‌آباد، 61 - همت‌آباد، 62 - کلاته یزدی‌ها
‌در تابعیت بخش مرکزی شهرستان مشهد مطابق نقشه 1.250000 ضمیمه که ممهور به مهر
هیأت وزیران است ایجاد و تأسیس گردد.
4 - روستاها و مزارع و مکانهای جیم‌آباد، تقی‌آباد، بیدک، کال چقوکی، تپه سالم،
باز حوض سفلی، قشلاق، چاه برزگر 1 و 2، ایرفرش، چاه کاشانی، گاوداری تپه‌سلام،
شرکت گازبتان، چاه وحدتی، چاه ایزدی، چاه انصاری، چاه‌های حبیب بهار، چاه‌های
معین‌افشار، چاه ضرابی، نیم ایستگاه نادرشاه
‌از دهستان سنگ بست فریمان و نیز روستاها و مزارع و مکانهای تنگل شور علیا، تنگل
شورنو، شرکت مشهد بتون، جلال‌آباد، کوره جلال، کوره حاج برات، چاه‌خادم، چاه کفائی
1 و 2، مرغداری پردک، شرکت روزبهان، چاه بلوری 1 و 2 و 3، چاه نوری 1 و 2، ایستگاه
دامپروری، عباس‌آباد، شن خراسان از دهستان آبروان‌منتزع و به دهستان میامی شهرستان
مشهد ملحق گردند.
5 - روستاهای خور سفلی و خور علیا و خور وسطی از دهستان زاوین بخش کلات و نیز
روستای اندرخ از دهستان درزآب شهرستان چناران منتزع و به دهستان‌تبادکان بخش مرکزی
شهرستان مشهد ملحق گردد.
6 - روستاهای قلعه نوفریمان و رباط مدیره از دهستان سفید سنگ منتزع و به دهستان
فریمان شهرستان مشهد ملحق گردد.
7 - روستاها، مزارع و مکانهای به شرح زیر:
1 - امرودی، 2 - باغچه، 3 - برشک، 4 - بنوغان، 5 - پشت آبشار، 6 - پلنگی، 7 - تک
باجو، 8 - تک بیدو، 9 - تک خاور، 10 - تک چشمه، 11 - تک‌درخت بید، 12 - تک کلاته
سری، 13 - جوزو، 14 - چاهوک، 15 - چرخوک، 16 - چشمه شیرو، 17 - چشمه نوروز، 18 -
چناران، 19 - حیدرآباد، 20 -‌خدنگ، 21 - خرمنج، 22 - خشکان، 23 - خنج، 24 - دره
باز، 25 - زوکرو، 26 - سرخستان، 27 - سنگاب، 28 - سیسان، 29 - شورو، 30 - غریبو،
31 -‌فریزان، 32 - قهرآباد، 33 - کرغند، 34 - کلاته آب ریسو بالا و پایین، 35 -
کلاته آخوند، 36 - کلاته بیدوک، 37 - کلاته تک چشمه، 38 - کلاته چشمه سیاه،39 -
کلاته چندم، 40 - کلاته حسن قلی، 41 - کلاته حسین خداداد، 42 - کلاته رضای رضا، 43
- کلاته سادات، 44 - کلاته سری، 45 - کلاته علی چراغ،46 - کلاته علی قلی، 47 -
کلاته غارپلنگ، 48 - کلاته غلامرضا، 49 - کلاته کربلایی حسین، 50 - کلاته کربلایی
علی‌اکبر، 51 - کلاته لوگاه، 52 - کلاته‌محمدآباد، 53 - کلاته محمد حاجی، 54 -
کلاته محمد صادق، 55 - کلاته میرزا، 56 - کلاته نبی، 57 - کلاته نوروز، 58 -
گردآباد، 59 - گزنشک، 60 - گنج‌مرغ
‌از دهستان پیشکوه شهرستان قائنات منتزع و به دهستان نیمبلوک شهرستان مذکور ملحق
گردد.
8 - روستاها، مزارع و مکانهای
1 - امروتک، 2 - بازرگان، 3 - برسنان، 4 - بلبل‌آباد، 5 - بقال، 6 - بزن‌آباد، 7 -
بند غرقاب، 8 - بیشه بالا، 9 - پلور، 10 - پیش‌پر، 11 - پیچکان، 12 -‌چشمه سبز، 13
- چاه سردره، 14 - جنگلو، 15 - جوزیدر، 16 - حسن‌آباد، 17 - خوش‌آباد، 18 - خونیک،
19 - دزک، 20 - دل‌آباد اسماعیل، 21 - رقیچو،22 - سورند، 23 - شوشک، 24 -
علی‌آباد، 25 - قناعت، 26 - فخرآباد، 27 - کلاته بالا، 28 - کلاته بلبلی، 29 -
کلاته ناصر، 30 - کازکان، 31 - گمنج، 32- معین‌آباد، 33 - نزومند، 34 - هوسان از
دهستان زهان شهرستان قائنات منتزع و به دهستان زیرکوه شهرستان مذکور ملحق گردد.
‌و نیز روستاها و مزارع و مکانهای: اسفدن، پیشکوه، چاه عباسپور، حوض‌دق، حوض حافظ،
خطیبی، دوچاهی، سیستانک، کلاته شیخ علی، هندوستان از‌دهستان زیرکوه منتزع و به
دهستان زهان شهرستان فوق ملحق می‌شود.
9 - دهستان زهان در تابعیت بخش مرکزی شهرستان قائنات قرار گیرد.
10 - روستاهای اسپاخورباش کلاته از دهستان گلستان شهرستان بجنورد منتزع و در
تابعیت دهستان سملقان شهرستان مذکور قرار گیرد.
11 - دهستان گلستان از توابع بخش مانه و سملقان شهرستان بجنورد از بخش مذکور منتزع
و به بخش جاجرم شهرستان بجنورد ملحق گردد.
12 - روستاهای خرو علیا و خرو سفلی و شهرک رضا از توابع دهستان اردوغش بخش زبرخان
شهرستان نیشابور، با توجه به ادغام عملی روستاهای فوق‌مجموعه آنها به یک روستا
تبدیل و به نام روستای خروین شناخته شود.
13 - روستاهای نقاب و ملایجرد، سردارآباد و شمس‌آباد از توابع دهستان بالاجوین بخش
جوین شهرستان سبزوار، با توجه به ادغام عملی روستاهای فوق‌مجموعه آنها به یک روستا
تبدیل و به نام روستای نقاب شناخته شود.
14 - نام روستای خانرود از توابع دهستان طرقبه بخش طرقبه شهرستان مشهد به
اسلام‌رود تغییر یابد.
‌تأیید می‌گردد - اکبر هاشمی رفسنجانی - رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1370.9.27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
>‌نقشه: تصویب‌نامه‌ها 1370 - جلد 2 - صفحه 252<