اصلاح بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹


شماره۱۳۲۸۵/ت۵۶۳۸۹هـ                              ۱۳۹۸/۲/۱۰
اصلاح بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۲۸۷۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به ترکیب اعضای کارگروه ­تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و اصلاح بعدی آن اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری