تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان


شماره۱۵۴۵۵/ت۵۶۱۹۹هـ                               ۱۳۹۸/۲/۱۵
تصویب نامه در خصوص تشکیل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان

وزارت راه و شهرسازی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰
سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه جغرافیایی مربوط تشکیل می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری