تمدید تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸

شماره۱۱۳۱۸/ت۵۶۴۶۰هـ                                ۱۳۹۸/۲/۷

تمدید تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۸۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۸ تمدید می­شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری