اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


شماره۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۴
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد­های شماره ۳۸۶۷۷/۱۴۳۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و شماره ۹۸/۱۴۶۷۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در پایان بند (۱)، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام­شده در سال مربوط تجاوز ننماید.» اضافه می­شود.

۲ـ در بند (۲)، قبل از عبارت «فاضلاب بها»، عبارت «مشروط بر اینکه از قیمت تمام شده در سال مربوط تجاوز ننماید. صورتحساب­ بهای برق ماه­های گرم در مناطق گرمسیر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب برای مشترکین خانگی با سطح مصرف ماهانه کمتر از (۳۰۰۰)، (۲۰۰۰)، (۱۰۰۰) و (۴۰۰) کیلو وات ساعت و» اضافه می­شود.

۳ـ در بند (۷)، واژه «صرفاً» به عبارت «در چهارچوب اعتبارات پیش­بینی­شده در قانون بودجه سالیانه» اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری