آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری
اسلامی ایران
1373.07.09 - .27114ت 95 ک - 1373.08.22 - 61
&‌اتباع خارجه - بهداشت و درمان - حمایت خانواده - دفاع ملی و امنیت داخلی -
راهنمائی و رانندگی - راه و ترابری - فرهنگ و هنر - قاچاق - کیفری -‌مطبوعات و
ارتباط جمعی - نظام صنفی
&‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در
جلسه مورخ 1373.7.9 با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب‌نامه شماره
.16632ت30 ه مورخ 1373.2.13) به استناد بند (‌د) ماده (4) قانون "‌چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران" - مصوب 1372 - و با عنایت به تأیید
مقام معظم فرماندهی کل قوا، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری
- صنعتی‌جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
[z]‌آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی
ایران
‌ماده 1 - اداره اماکن عمومی منطقه ویژه انتظامی منطقه آزاد در اجرای وظایف محول،
نظارت و اجرای مقررات مربوط به اماکن عمومی منطقه آزاد را بر اساس‌این آیین‌نامه
بر عهده دارد.
‌ماده 2 - اماکن و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
1 - هتل‌ها، 2 - مسافرخانه‌ها، 3 - رستوران‌ها، 4 - پانسیون‌ها، 5 - سلف سرویس‌ها،
6 - قهوه‌خانه‌ها، 7 - اغذیه‌فروشی‌ها، 8 - چلوکبابی‌ها، 9 - بوفه‌سینماها و
تئاترها، 10 - کافه تریاها، 11 - کافه قنادیها، 12 - آرایشگاه‌ها، 13 -
آموزشگاه‌های رانندگی، 14 - فروشگاه‌های جراید و نشریات داخلی و خارجی،15 - مؤسسات
بارکشی شهری، 16 - عکاسی‌ها، 17 - فروشگاه‌های اتومبیل، 18 - مؤسسات تبلیغاتی و
تولیدکنندگان فیلم‌های تبلیغاتی، 19 - تعمیرگاه‌های‌اتومبیل و اتوسرویس‌ها، 20 -
پارکینگ‌ها، 21 - مؤسسات توریستی و کرایه‌دهی اتومبیل‌ها (‌آژانس‌ها)، 22 -
بنگاه‌های مسافری، 23 - کتاب‌فروشی‌ها، 24 -‌بنگاه‌های معاملاتی، 25 - کارگاه‌های
تعویض روغن و پنچرگیری و لاستیک، 26 - مؤسسات تاکسی‌بار، 27 - کلیشه و
گراورسازی‌ها، 28 - فروشگاه‌های لوازم‌یدکی اتومبیل، 29 - چایخانه‌ها، 30 - سمساری
و امانت‌فروش‌ها، 31 - تالارهای پذیرایی، 32 - محل فروش اشیای عتیقه و مصنوعات
دستی، 33 - سوپر‌مارکت‌ها و محل عرضه مواد پروتئینی، 34 - اوزالید و فتوکپی، 35 -
خیاطان و فروشندگان لباس، پوشاک و بوتیک‌ها، 36 - مؤسسات کرایه جراثقال‌های
ثابت‌بندری و متحرک، 37 - شرکت‌های خصوص
ی، 38 - مهدکودک‌ها، 39 - چلوخورشتی‌ها، 40 - طباخی‌ها، 41 - تعمیرگاه‌های
موتورسیکلت و دوچرخه، 42- سینماها و تماشاخانه‌ها، 43 - کارگاه‌های اوراق اتومبیل،
44 - کارگاه‌های نقاشی اتومبیل باربری، 45 - استودیوها، 46 - طلا و جواهرفروشی‌ها،
47 -‌مؤسسات نشر و طبع.
‌تبصره - هر نوع امکنه یا مؤسسات مشابه دیگر که در آینده دایر شود، بنا به تشخیص
سازمان هر منطقه آزاد مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
‌ماده 3 - مرجع صادرکننده پروانه واحدهای صنفی در منطقه آزاد سازمان همان منطقه
می‌باشد که پس از تشکیل پرونده نسبت به موارد مندرج در ماده 2 از اداره‌اماکن
عمومی منطقه ویژه انتظامی استعلام نظر نموده و پس از تعیین صلاحیت نسبت به صدور
پروانه اقدام می‌کند.
‌تبصره - بررسی صلاحیت فردی اتباع خارجی هنگام صدور مجوز، توسط سازمان انجام خواهد
شد.
‌ماده 4 - اداره اماکن عمومی منطقه موظف است از زمان دریافت تقاضای واحد صنفی ظرف
15 روز امور مربوط به بررسی صلاحیت فردی را انجام و نظریه‌قطعی را کتباً، به سازمان
منطقه آزاد اعلام کند.
‌ماده 5 - چنانچه صاحبان پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور
داخلی واحد خود را به دیگری واگذار نمایند بایستی فرد مزبور را با ذکر‌مشخصات برای
تعیین صلاحیت فردی به اداره اماکن منطقه ویژه معرفی کنند.
‌ماده 6 - در صورتی که هر یک از صاحبان امتیاز و یا مدیران اماکن عمومی مندرج در
ماده 2 آیین‌نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط و مقررات اداره اماکن‌عمومی تخلف
کند مراتب به مرجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا سازمان با توجه به نوع عمل و بر
اساس سیاست‌ها منطقه آزاد نسبت به لغو موقت یا دایم‌پروانه اقدام کرده و سایر
اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
‌ماده 7 - صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مندرج در ماده 2 باید مشخصات کامل
کارکنان خود را همراه با مدارک لازم به اداره اماکن عمومی منطقه اعلام کنند.
‌ماده 8 - کلیه کارکنان و مستخدمان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بایستی دارای کارت
بهداشت از مرجع ذیصلاح باشند.
‌ماده 9 - صاحبان پروانه‌ها هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، پانسیونها و سایر اماکن مشابه
موظفند در قبال اموالی که از طرف واردین و مسافرین به مکان‌های مزبور، به‌آنان
سپرده می‌شود رسد کتبی بدهند.
‌ماده 10 - صاحبان پروانه‌های کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دسته از مواد این
آیین‌نامه و اعلامیه‌های اداره اماکن عمومی منطقه آزاد را که در ارتباط با نوع کار
آن‌مکان می‌باشد برای واردین در محل مناسب به زبان فارسی و خارجی نصب کنند.
‌ماده 11 - در صورتی که مسافری در اماکن فوت کند صاحب امتیاز یا مدیر مؤسسه باید
بلافاصله مراتب را کتباً با درک مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به‌اداره اماکن
عمومی منطقه آزاد اعلام کند و تا ورود مأموران ذیصلاح انتقال متوفی باید بسته باشد
و کسی وارد آن نشود.
‌ماده 12 - به منظور تأمین بهداشت محیط منطقه صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی
مکلفند در صورتی که مسافر یا مستخدمی مشکوک به دارا بودن امراض‌واگیر و عفونی از
قبیل و با، طاعون، جذام، ایدز و امثال آن باشد، مراقبت را با ذکر مشخصات بیمار به
نزدیکترین مرکز بهداشتی منطقه آزاد و اماکن منطقه اطلاع‌دهند.
‌ماده 13 - صاحبان پروانه‌ها اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری طبق نمونه
اداره اماکن عمومی منطقه آزاد برای ورود و خروج مسافران تهیه و نام و نشانی‌کامل
آنان را در آن دفتر قید نموده و مشخصات و تاریخ ورود و خروج آن را مطابق نمونه
اعلامیه‌ای که از طرف اداره اماکن عمومی منطقه داده می‌شود تنظیم و‌اول وقت روز
بعد به اداره مذکور تسلیم کنند.
‌ماده 14 - صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی و پانسیون‌ها مکلفند تابلوی شماره
اتاق‌ها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
‌ماده 15 - صاحبان امتیاز هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت
مراجعه اطفال و اشخاصی که به سن قانون نرسیده و بدون سرپرست هستند و‌قصد اقامت در
امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به امکان عمومی منطقه آزاد اعلام کنند.
‌ماده 16 - پروانه کسانی که مرتکب یکی از موارد زیر شده باشد در انجام آن معاونت
یا مشارکت داشته باشند اخذ و به مرجع صدور پروانه ارسال می‌شود تا‌نسبت به ابطال
موقت یا دایم آن اقدام شود.
‌الف - تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و
امنیت کشور.
ب - تهیه و فراهم کردن موجبات تسهیل خرید و فورش مواد افیونی و مواد مخدر و
استعمال آنها و سایر امور غیر مشروع.
ج - طرح‌ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون مانند سرقت، خرید و فروش
و نگهداری اموال مسروقه.
‌ماده 17 - قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.
‌ماده 18 - به منظور آسایش عمومی و رعایت حال دیگران ایجاد صداهای ناهنجار و ادای
الفاظ رکیک و انجام اعمال زشت و حرکاتی که موجب سلب آسایش‌دیگران و یا ضرر به
اموال عمومی شود ممنوع است و صاحبان پروانه‌های اماکن عمومی مکلفند مختلف با ره
مأموران انتظامی معرفی کنند.
‌ماده 19 - درجه‌بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله سازمان هر منطقه
انجام و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 20 - برای امکان عمومی منطقه حتی‌الامکان باید نام یا مضامین مناسب انتخاب و
با زبان فارسی و در صورت لزوم با زبان خارجی در زیر آن روی تابلو‌نوشته شود.
21 - نگهداری و انبار کردن مواد ناریه در اماکن عمومی ممنوع است.
‌ماده 22 - در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش‌نشانی طبق استاندارد آتش‌نشانی
منطقه باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
‌ماده 23 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، کلیه مقررات و ضوابط مغایر با
آن ملغی است.
‌این تصویب‌نامه در تاریخ 1373.8.17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور