تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد


شماره۳۳۸۴۰/ت۵۶۶۶۰هـ                               ۱۳۹۸/۳/۲۵

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری