ورود و ترخیص بعضی از کالاها ( تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور)

‌ورود و
ترخیص بعضی از کالاها (‌تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور)
1375.03.02 - .3352ت16768ه - 1375.04.13 - 180
&‌واردات و صادرات
&‌وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که
مشمول بندهای ماده (38) آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و‌واردات نمی‌باشند
که در جلسه مورخ 1375.3.2 به استناد تصویب‌نامه شماره .
.9543ت 15785 ه مورخ 1374.8.6 هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
‌ورود و ترخیص کالاها به شرح فهرست پیوست بلامانع است.
>‌جدول: تصویب‌نامه‌ها 1375 - جلد 1 - صفحه 180 الی 181<
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور