تصویب نامه در خصوص لازم الاجراءشدن ماده (۱۲) آیین­نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی­ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

شماره۴۰۰۵۸/ت۵۶۶۹۳هـ                               ۱۳۹۸/۴/۶
تصویب نامه در خصوص لازم الاجراءشدن ماده (۱۲) آیین­نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی­ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط­زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۶۰/۸۹۵۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ ماده (۱۲) آیین­نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی­ها (موضوع ماده (۲)
قانون هوای پاک) موضوع تصویب­نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت۵۵۰۷۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ یک ­سال پس از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه لازم­الاجرا خواهد بود.

۲ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسیکلت در بازه زمانی مذکور تمهیدات لازم را برای اجرای ماده یادشده فراهم نمایند.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش جامعی از نحوه اجرای ماده (۱۲) را به هیأت وزیران ارایه کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری