تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر

شماره۳۷۲۵۳/ت۵۶۳۰۴هـ                               ۱۳۹۸/۴/۱
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۵۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر داریان شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری