تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر


شماره۳۷۲۵۸/ت۵۶۳۰۳هـ                               ۱۳۹۸/۴/۱
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی،
به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۵۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر علیشاه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری