تصویب نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت ها


شماره۳۵۳۵۳/ت۵۵۹۳۸هـ                              ۱۳۹۸/۳/۲۷
تصویب نامه در خصوص نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت ها

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۳۸۶۴۴ مورخ ۳۰/ ۷ / ۱۳۹۷ وزارتخانه ­های کشور و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۴) ماده (۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد :

۱ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت  ها به شرح جدول زیر تعیین می  شود:

نوع خودرو
	

مبلغ (ریال)

آزمون های آلایندگی، ایمنی و صوتی وسیله نقلیه
	

بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به­جز مخزن)
	

بازرسی چشمی مخزن گازطبیعی فشرده( CNG ) (بدون بازکردن) به ازای
هر مخزن

خودروهای سبک
	

بنزین سوز
	

۰۰۰ر۳۷۰
	

ـ
	

ـ

دوگانه سوز
	

۰۰۰ر۳۷۰
	

۰۰۰ر۱۰۰
	

۰۰۰ر۱۲۰

خودروهای نیمه سنگین و سنگین
	

گازوییل­سوز
	

۰۰۰ر۵۷۰
	

ـ
	

ـ

گازسوز
	

۰۰۰ر۵۷۰
	

۰۰۰ر۱۰۰
	

۰۰۰ر۱۲۰

موتورسیکلت
	

بنزین­سوز
	

۰۰۰ر۱۰۰
	

ـ
	

ـ

۲ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت  ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می  شود:

نوع خودرو
	

مبلغ (ریال)

خودروهای سبک
	

۰۰۰ر۸۰

خودروهای نیمه­سنگین و سنگین
	

۰۰۰ر۱۱۰

موتورسیکلت
	

۰۰۰ر۲۰

تبصره ـ بعد از انقضای پانزده روز پس از مراجعه اول، مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می­شود.

۳ـ مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها خودداری نمایند.

۴ـ تصویب نامه­ شماره ۷۳۷۲/ت۵۱۷۹۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ لغو می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری