تصویب نامه در مورد اضافه شدن معاون ذی­ربط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه­نگاری و شتاب­گذاری کشور


شماره۳۴۴۶۷/ت۵۵۷۲۶هـ                              ۱۳۹۸/۳/۲۶
تصویب نامه در مورد اضافه شدن معاون ذی­ربط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه­نگاری و شتاب­گذاری کشور

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ جمعیت هلال­احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۲ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس­ جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

معاون ذی­ربط معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه­نگاری و شتاب­گذاری کشور موضوع ماده (۲) تصویب­نامه شماره ۲۳۱۵۷ / ت۳۳۳۰۲ک مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۸ اضافه می­شود .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری