تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۰ر۱۳۷ر۲۹) ریال برای بازسازی و جبران خسارت بخش­های خسارت­دیده ناشی از سیل استان­های سیل­زده


شماره۲۰۰۲۲/ت۵۶۴۳۸هـ                               ۱۳۹۸/۲/۲۳
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۰ر۱۳۷ر۲۹) ریال برای بازسازی و جبران خسارت بخش­های خسارت­دیده ناشی از سیل استان­های سیل­زده

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مبلغ بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۱۰ر۱۳۷ر۲۹) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قـانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، برای بازسازی و جبران خسارت بخش­های خسارت­دیده ناشی از سیل استان­های سیل­زده به شرح زیر و براساس جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

           (مبالغ به میلیون ریال )

ردیف
	

موضــوع
	

میزان اعتبار
	

نوع اعتبار

۱
	

کمک بلاعوض جهت احداث (۱۰۶۴۲) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا مبلغ یکصد و بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ریال
	

۰۴۰ر۲۷۷ر۱
	

هزینه­ای

۲
	

کمک بلاعوض جهت احداث (۵۱۹۳۳) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال
	

۳۰۰ر۱۹۳ر۵

۳
	

کمک بلاعوض جهت تعمیر (۷۵۸۵۶) واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال
	

۸۰۰ر۷۹۲ر۳

۴
	

هزینه­های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری (جدول (۲) پیوست)
	

۰۴۰ر۴۶۴ر۲

۵
	

کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی (۸۳۷۳۳) واحد مسکونی آسیب­دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال
	

۶۵۰ر۱۸۶ر۴

۶
	

کمک هزینه اسکان موقت (۱۱۷۵۱) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد یکصد و بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۰) ریال
	

۱۲۰ر۴۱۰ر۱

۷
	

کمک هزینه اسکان موقت (۵۵۸۹۶) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد شصت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال
	

۷۶۰ر۳۵۳ر۳

۸
	

بازسازی تأسیسات روبنایی و داخل محدوده روستاها
	

۰۰۰ر۴۶۰ر۷
	

تملک دارایی سرمایه­ای

۲ـ مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال تسهیلات قرض­الحسنه بانکی (با کارمزد چهار درصد ) در مرحله اول با اولویت نسبت به سایر تکالیف قرض­الحسنه سیستم بانکی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک­های عامل به شرح زیر با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با ضمانت زنجیره­ای برای جبران خسارات ناشی از سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در کلیه استان­های آسیب­دیده پرداخت می­شود. بدهی و معوقات و چک برگشتی احتمالی آسیب­دیدگان به بانک­ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:              

                                                 (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف
	

موضوع
	

سقف تسهیلات
	

توضیحات

۱
	

بازسازی اماکن مسکونی شهری
	

۵۰۰
	

بازپرداخت حداکثر پانزده ساله
با احتساب سه سال دوره تنفس
برای ساخت شامل حداکثر سه سال دوره تنفس (برای ساخت) و بازپرداخت حداکثر چهارده ساله، مجموع ساخت و بازپرداخت حداکثر پانزده سال

۲
	

بازسازی اماکن مسکونی روستایی
	

۴۰۰

۳
	

تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی
	

۱۵۰
	

بازپرداخت هفت ساله (با احتساب حداکثر دو سال دوره تنفس برای بازسازی)

۴
	

تامین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی
	

۱۵۰
	

بازپرداخت حداکثر پنج ساله
(با احتساب شش ماه دوره تنفس)

۵
	

جبران خسارت واحدهای تجاری آسیب­دیده شهری و روستایی از محل تسهیلات معیشتی
	

۴۵۰
	

بازپرداخت حداکثر پنج ساله
(با احتساب شش ماه دوره تنفس)

تبصره ـ توزیع سهم استانی تسهیلات بانکی این تصویب­نامه از طریق قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل­زده وزارت کشور و توزیع بانکی تسهیلات مذکور نیز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد تا با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان­های سیل­زده اقدام شود.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد تسهیلات اعطایی به خسارت­دیدگان را تضمین و تعهد می­نماید که هزینه­های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال­های بعد پیش­بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک­های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

۴ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای روستاهای واقع در تراز (۷۱۶) متری سد سیمره که جابه­جایی آنها مورد تعهد قرار گرفته است، سقف کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی و هزینه اسکان موقت توسط کارگروه منتخب وزارتخانه­های نیرو و کشور به عنوان خسارت وارده تلقی می­شود تا مطابق آن، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از منابع پیش­بینی شده برای استان­های ایلام و لرستان در جداول پیوست این تصویب­نامه پرداخت نماید. سقف کمک بلاعوض به واحدهای مسکونی علاوه بر هزینه­های تملیکی، حداکثر پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال است.

۵ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

۶ ـ سازمان مدیریت بحران کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیأت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

۷ـ در مناطقی که در بارندگی­های شدید دچار آب­گرفتگی شده و به تشخیص مراجع ذی­ربط ملزم به احداث پیلوت می­باشند، پرداخت یک فقره وام بانکی احداثی اضافه به مالکین جهت اجرای پیلوت بلامانع است.

۸ ـ تصویب­نامه شماره ۱۲۱۳/ت۵۶۴۳۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۱ لغو می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری