تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل


شماره۴۸۶۴۴/ت۵۶۳۰۹هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اردبیل

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۳۳۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ وزارت کشور و به اسـتناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابط تقسیـمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای آلنی مرکز دهستان مشگین ­شرقی بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل، به شهر تبدیل و به عنوان شهر آلنی شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان مشگین­ شرقی به روستای بیجق تغییر می‏یابد.

۳ـ روستای آراللوی بزرگ مرکز دهستان فولادلوی­ شمالی بخش هیر شهرستان اردبیل، پس از ادغام با روستای آراللوی کوچک، به شهر تبدیل و به عنوان شهر آراللو شناخته می‏شود.

۴ـ مرکز دهستان فولادلوی­ شمالی به روستای خلیل­آباد تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری