تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس


شماره۴۸۶۴۱/ت۵۶۳۶۶هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۶۶۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای معزآباد جابری مرکز دهستان معزآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه در استان فارس، به شهر تبدیل و به عنوان شهر معزآباد جابری شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان معزآباد به روستای هنگی سفلی تغییر می‏یابد.

۳ـ روستای خیرآباد توللی مرکز دهستان خیرآباد بخش مرکزی شهرستان خرامه، به شهر تبدیل و به عنوان شهر خیرآباد شناخته می‏شود.

۴ـ مرکز دهستان خیرآباد به روستای آبشور تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری