اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰


شماره۴۸۹۸۴/ت۵۶۲۲۸هـ                               ۱۳۹۸/۴/۲۵
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۷/۱۰۰/۳۸۶۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ و عنوان پیوست شرایط مربوط به بند مذکور، بعد از عبارت «منطقه سنگان» عبارت «و واحد کنسانتره شرکت صنعتی معدنی توسعه ملی و واحد گندله سازی آن» اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری