مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)


شماره۹۸/۶۷۳۱/دش                                    ۱۳۹۸/۵/۹
مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

(مصوب جلسه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سازمان تبلیغات اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه «الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

ب ـ شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به شرح ذیل تعیین می شود:

۱ـ تابعیت ایرانی

۲ـ اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام نورانی آن

۳ـ اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی

۴ـ رعایت اخلاق اسلامی و شئون اهل قرآن در گفتار، رفتار، پوشش و آرایش ظاهری

۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر، اعتیاد به مواد مخدر و مفاسد اخلاقی و مالی (مگر اینکه مرتکب، توبه کرده و شایستگی آنها احراز شود.)

۶ ـ عدم وابستگی و طرفداری از احزاب، سازمان ها و گروه های غیرقانونی و منحرف.

تبصره۱: جدول شرایط عمومی و صلاحیت های فردی متقاضیان غیرایرانی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، متناسب با کلیات شرایط فوق، توسط شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم تعیین می شود.

تبصره۲: شورای ارزیابی حافظان قرآن کریم، موظف است در صورت از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و صلاحیت های فردی، نسبت به لغو اعتبار گواهی نامه فرد موردنظر و اعلام آن به مراجع مربوط اقدام نماید».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی