تصویب نامه در خصوص تعیین راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام


شماره۶۱۳۲۶/ت۵۶۵۶۸هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۹
تصویب نامه در خصوص تعیین راه های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

۱ـ بازارچه کیله سردشت در استان آذربایجان غربی، نقطه مرزی شوشمی، بازارچه مرزی سومار و بازارچه مرزی شیخ صله در استان کرمانشاه و بازارچه چیلات دهلران در استان ایلام، به عنوان راه‏های مجاز گمرکی برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شوند.

۲ـ فرودگاه ماکو در استان آذربایجان غربی، به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری