تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست­گذاری و حاکمیتی


شماره۶۰۰۴۳/ت۵۶۸۴۴هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۵
تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست­گذاری و حاکمیتی

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به پیشنهاد شماره ۹۸/۱۹۲۲۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در اجرای بند(۷) اصلاحی تصویب­نامه شماره۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۲۲۸۳/ت۵۵۴۲۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۵، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست­گذاری و حاکمیتی تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری