مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف

شماره۳/۱۲/۵۰۹                                     ۱۳۹۸/۵/۲۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف

به پیوست مصوبات بیست و سومین و بیست و چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس جمهور محترم جمهوری رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می گردد.

شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای عالی عتف، پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ مسعود برومند

مصوبات بیست و سومین جلسه شورای عالی عتف

بیست و سومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می­شود.

مصوبات جلسه:

۱ـ گزارش برگزاری نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) ارائه شد. این نمایشگاه با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور شناخت و استفاده از قابلیت ها و پتانسیل های فنی و تخصصی صنعتگران داخل کشور در زمینه تولید مواد، قطعات، تجهیزات و سیستم های مورد نیاز کشور و همچنین تسهیل برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه، برگزار شد. با توجه به اهمیت جایگاه برگزاری این نمایشگاه مقرر گردید کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی با همکاری دبیرخانه شورای عالی، شرایط و امکانات لازم برای ارائه مستمر و دائمی نیازمندی های فناورانه خود را مهیا نمایند.

۲ـ گزارش بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ارائه شد. به منظور رفع چالش های فراروی اجرای تکلیف قانونی مقرر گردید:

۲ـ ۱ـ با عنایت به محرمانه بودن برخی از طرح های مربوط به شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی به عنوان نماینده وزارت مذکور در سامانه ساتع، اطلاعات مربوط به نیازمندی های فناورانه شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت دفاع را در سامانه ثبت کرده و نسبت به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اقدام نماید.

۲ـ ۲ـ با توجه به انعقاد قرارداد فیمابین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با شرکت ها و موسسات دولتی و ایجاد تعهد مالی برای آنان، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه راهکاری جهت انتقال منابع مالی واریز شده به حساب خزانه به سال بعد را تهیه و به هیأت وزیران ارسال نماید.

۳ـ گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید شورای عالی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه گزارش مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴ـ باتوجه به مباحث مطرح شده در خصوص سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با همکاری دبیرخانه شورا، گزارشی از میزان اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در حوزه علم و فناوری در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ آماده و در جلسه آتی شورای عالی ارائه نمایند.

۵ ـ گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور ارائه و مورد تأیید شورای عالی قرار گرفت و مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف مندرج در اسناد بالادستی و شاخص های ارزیابی میزان تحقق آنها، دبیرخانه با تشکیل کارگروه پایش و ارزیابی نسبت به همسان سازی اهداف و اصلاح و به روزرسانی شاخص های ارزیابی اقدام کرده و نتیجه را در کمیسیون دائمی به تصویب برساند.

۶ ـ به دلیل کمبود وقت و عدم ارائه دستورهای باقیمانده، مقرر گردید جلسه آتی شورا تا آخر سال ۱۳۹۷ برگزار شود.

مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای عالی عتف

بیست و چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ با حضور اعضاء در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می شود.

مصوبات جلسه:

۱ ـ گزارش عملکرد بند ط تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور ارائه شد. بر اساس گزارش مذکور آیین نامه اجرایی در مردادماه ۱۳۹۷ جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ شد و در طی ۶ ماه ۲۴۰ قرارداد پژوهشی با اعتباری بالغ بر ۶۹۳ میلیارد ریال بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت ها منعقد گردیده است. شرکت ها مبلغ ۲۷۳ میلیاردریال را بر اساس پیشرفت طرح جهت پرداخت تأیید نمودند. میزان واریزی شرکت ها به خزانه مبلغ ۴۷۲ میلیارد ریال می باشد که این مبلغ معادل %۱۰ کل اعتبار مشمول می باشد.

در حال حاضر مسأله اصلی، عدم پرداخت مبالغ تأییدشده به دانشگاه ها از سوی خزانه می باشد. با عنایت به اینکه مبالغ فوق الذکر باید از محل اعتبار شرکت ها و موسسات دولتی موجود نزد خزانه پرداخت می شد، لذا با تأکید معاون اول محترم رئیس جمهور به منظور رفع این مشکل مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی خزانه، بررسی های لازم را برای امکان پرداخت مربوط به این بند را انجام دهد.

۲ـ به منظور ساماندهی وضعیت پژوهش و فناوری کشور و هدفمندسازی هزینه کرد اعتبارات این حوزه در راستای حل مسائل و چالش های کشور و همچنین تقاضا محور کردن پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و افزایش کارایی، اثربخشی و سودمندی فعالیت های صورت گرفته در این حوزه، طرح پیاده سازی نظام هماهنگ برنامه ، بودجه و عملکرد پژوهش و فناوری کشور از سوی دبیرخانه شورای عالی عتف پیشنهاد گردید. براساس این طرح به هریک از پروژه های تحقیقاتی و فناورانه کشور یک شناسه یکتای ملی اختصاص داده می شود. همچنین براساس سند الگویی که توسط سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورا تنظیم می شود، پیش نویس برنامه ی منسجم پژوهش و فناوری دستگاه ها و شرکت ها تدوین می گردد. همچنین عملکرد نهادهای فعال در نظام پژوهش و فناوری براساس ماهیت فعالیت های آنها و براساس شاخص های عملکردی سه گانه (بروندادها، پیامدها و آثار) مورد ارزیابی قرار می گیرد و اطلاعات جمع آوری شده در سامانه یکپارجه سمات ملی نگهداری می شود. همچنین بر اساس این طرح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور پس از اعلام برنامه و بودجه سالانه پژوهشی دستگاه ها و شرکت ها، طرح هدفمندسازی رساله های تحصیلات تکمیلی را اجرا می نمایند.

پس از بحث و بررسی در خصوص این طرح پیشنهادی، شورا ضمن موافقت با کلیات طرح مقرر نمود. جزئیات طرح پیشنهادی برای اجرایی شدن در جلسه مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرارگیرد و پس از تأیید در کمیسیون دائمی، در جلسه آتی شورا جهت تصویب نهایی ارائه شود.

۳ـ در خصوص مصوبات شماره ۱، ۵ و ۶ بیستمین شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مقررشد موضوع این مصوبات پس از تأیید در کمیسیون دائمی شورا و یا کارگروه مورد نظر، به تصویب شورای عالی عتف برسند.

۴ـ به دلیل کمبود وقت مقرر شد موضوع « فرایند تعریف و تصویب طرح های کلان ملی» در جلسه آتی شورا مطرح شود.