اصلاح آیین­نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع­رسانی دولت


شماره۶۱۲۹۹/ت۵۶۶۴۰هـ                               ۱۳۹۸/۵/۱۹
اصلاح آیین­نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع­رسانی دولت

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع­رسانی دولت موضوع تصویب­نامه شماره ۲۵۵۸۴/ت۱۸۸۳۴هـ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲ـ اعضای شورا عبارتند از:

الف ـ سخنگوی هیأت دولت به عنوان رییس شورا.

ب ـ دبیر هیأت دولت.

پ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا یکی از معاونان وی.

ت ـ وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی . 

ث ـ وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی .

ج ـ وزیر کشور یا یکی از معاونان وی .

چ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور یا یکی از معاونان وی .

ح ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی .

خ ـ معاون امور مجلس رییس جمهور یا یکی از معاونان وی .

د ـ معاون حقوقی رییس جمهور یا یکی از معاونان وی.

ذ ـ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یا یکی از معاونان وی.

ر ـ رییس دفتر معاون اول رییس جمهور.

ز ـ معاون سیاسی دفتر رییس جمهور.

ژ ـ مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.

س ـ تا پنج نفر از افراد صاحب­نظر به انتخاب رییس شورا.

تبصره ـ رییس شورا می­تواند از دستگاه­های اجرایی و سایر اشخاص صاحب­نظر حسب مورد برای شرکت در جلسه شورا دعوت کند.

۲ـ در تبصره ماده(۳)، بعد از عبارت «رییس جمهور»، عبارت «یا معاون اول رییس جمهور» اضافه می­شود.

۳ـ متون زیر به عنوان مواد (۶) و (۷) الحاق و عنوان ماده (۶) قبلی به ماده (۸) اصلاح می­شود:

ماده۶ ـ شورای اطلاع­رسانی استان با ترکیب ذیل تشکیل می­شود:

الف ـ معاون سیاسی و امنیتی استاندار (رییس شورا).

ب ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر شورا).

پ ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان.

ت ـ مدیرکل اطلاعات استان.

ث ـ مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان.

ج ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان.

چ ـ مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان.

ح ـ مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان.

خ ـ مدیر روابط عمومی استانداری.

د ـ سه نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رییس شورا.

ماده۷ـ دستگاه­های اجرایی در فعالیت­های رسانه‏ای و تبلیغی موظف به رعایت سیاست­ها و خط­مشی­های ابلاغی شورا و همچنین شورای اطلاع­رسانی استان خواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری