تصویب نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه­های اجرایی

شماره۶۴۰۱۳/ت۵۵۸۲۱هـ                              ۱۳۹۸/۵/۲۴
تصویب نامه در خصوص استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی در دستگاه­های اجرایی

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت احوال کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۷ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ موظفند برای هر گونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند می­باشد از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده نمایند و سازمان ثبت احوال کشور موظف است همکاری­های لازم در این زمینه را با بهره­بر­داران به عمل آورد.  

تبصره ـ موارد استثنا به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه­ های کشور (مسئول کارگروه)، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می­رسد.

۲ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه­های ذی­ربط ظرف سه سال برای جمع­آوری سایر کارت­های هوشمند موجود اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری