لغو تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ و برقراری وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت­های زیرمجموعه آن


شماره۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ                              ۱۳۹۸/۵/۲۴
لغو تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ و برقراری وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت­های زیرمجموعه آن

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۰ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ تصویب کرد:

۱ـ تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت­های زیرمجموعه آن مجدداً برقرار می­شود.

تبصره۱ـ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ و اصلاحات بعدی آن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه­های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل­های مربوط اقدام کند.

تبصره۲ـ مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود و در مورد نهاده­های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

۲ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اجرای سیاست­ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به ابلاغ و تخصیص منابع و ردیف­های اعتباری و متفرقه امور مرتبط به بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

۴ـ سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به انجام اصلاحات ساختاری لازم برای تقویت بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد این تصویب نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری