قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۲۵۳/۴۳۹۱۰                                    ۱۳۹۸/۵/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده(۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۶۶۳۴                                       ۱۳۹۸/۵/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۳/۴۳۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

و ارتقای نظام مالی کشور

موضوع استفساریه:

بر اساس حکم مندرج در ماده(۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می باشد؟

پاسخ:

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده(۳۶) قانون مذکور می باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی