هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، وزارت راه و ترابری موظف است به تسریع در شروع عملیات اجرایی اتوبان ساوه ـ همدان و...

بسمه تعالی

وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
وزارت راه و ترابری موظف است :
الف ـ با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری مرکزی پس از طی
مراحل قانونی نسبت به موارد ذیل اقدام کند:
1 ـ تسریع در شروع عملیات اجرایی اتوبان ساوه ـ همدان به طول نود کیلومتر (از
ساوه) در نیمه اول سال 1385.
2 ـ اختصاص یکصد و پنجاه میلیارد ریال برای روکش راههای روستایی استان مرکزی ازمحل
اعتبارات ملی راههای روستایی در سال 1385.
3 ـ بهسازی محور اراک ـ خمین از محل اعتبار طرح 503733 با اولویت در سال 1385.
4 ـ بهسازی محورهای ساوه ـ بویین زهرا و ساوه ـ همدان و ساوه ـ تهران (محور قدیم)
از محل طرحهای (40702036) و (40702038).
5 ـ‌ مطالعه امکان سنجی و توجیه اقتصادی دو خطه کردن راه آهن قم ـ ا راک در سال
1385.
6 ـ احداث پلهای روگذر راه‌آهن در محدوده شهرهای اراک و شازند پس از طی مراحل
قانونی در سالهای 1385و 1386.
7 ـ مطالعه و احداث ده کیلومتر محور ابراهیم‌آباد ـ سهل آباد ـ ده نمک و طی مراحل
قانونی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در صورت نیاز.
8 ـ مطالعه خروج ایستگاه راه آهن و خطوط راه آهن از داخل شهر اراک و انتقال آن به
حاشیه کمربندی شمالی شهر اراک.
9 ـ ارتقای محور وفس ـ آغچه قله برای اتصال شهر کمیجان به نوبران.
10 ـ مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی احداث مسیر ساوه ـ تفرش ـ اراک ـ شازند ـ
چالانچولان جهت ایجاد همگرایی درون استانی.
11 - مطالعه امکان سنجی اتصال راه آهن سراسری به شهرک صنعتی خمین.
12 ـ مطالعه و احداث کمربندی شهر ساوه به طول چهارکیلومتر از محل اعتبارات رفع
نقاط حادثه خیز در سالهای 1385 و 1386.
13 ـ مطالعه امکان سنجی راه اصلی ارتباطی درون استان (دلیجان ـ محلات ـ ابراهیم
آباد ـ کمیجان).
14 ـ مطالعه امکان سنجی و توجیه اقتصادی محور خمین – شهرکرد.
15 ـ بهسازی و تعریض محور آشتیان ـ راهجرد.
16 ـ اختصاص پنج میلیارد ریال برای احداث ورودی شهر شازند در سال 1385.
17 ـ احداث تقاطع غیرهمسطح محور شازند ـ خمین با محور ازنا ـ شازند پس از طی مراحل
قانونی در سال 1385.
18 ـ انجام مطالعه افزایش طول و تعریض باند و تجهیز فرودگاه اراک و ارائه نتیجه به
هیئت‌وزیران در نیمه اول سال 1385.
19 ـ مطالعه اجرایی پروژه احداث جاده اراک ـ طرامزد ـ داود آباد از محور کویر
میقان.
ب ـ با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیش بینی افزایش اعتبار طرح
شماره 40702027 از محل لایحه متمم قانون بودجه سال 1385 در صورت تصویب مجلس شورای
اسلامی نسبت به اختصاص اعتبارات بیشتر به پروژه های کمربندی اراک و پل دوآب و راه
مهاجران ـ توره به نحوی اقدام کند که پروژه های مذکور در سال 1385 به بهره برداری
برسند.
پ ـ نصب روشنایی در ورودیهای شهرهای ساوه به زرندیه، نوبران به غرق آباد و پرندک
به زاویه و رازقان را مشروط به اینکه مسیرهای یادشده نیازمند روشنایی هستند و در
محدوده قانونی شهرهای یادشده نباشند، بررسی و اقدام کند.
ت ـ موضوع تعیین مسیر اجرای پروژه قطار سریع السیر تهران ـ قم ـ دلیجان ـ اصفهان
را بررسی کند و نتیجه به هیئت وزیران اعلام شود.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.