هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب 1382 ـ تصویب نمود:

بسمه تعالی

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد،‌ به استناد
ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ‌ مصوب 1382 ـ تصویب نمود:
1 ـ منطقه های بوجه خمین، سرچشمه محلات، پرندک زرندیه، سرابهای شازند و دره گردو
اراک (پارک ملی) به عنوان منطقه‌های نمونه گردشگری ملی تعیین می شوند.
2 ـ این تصویب نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص منطقه‌های
چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

تنظیم متن کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس
رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی
، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، استانداری مرکزی،
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.