وظیفه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اقداماتی همانند تأسیس شعبه ای از مؤسسه رازی به عنوان مرکز تحقیق..و تجهیز فاز یک ساختمان دامپزشکی و...

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات زیر را مورد اجرا گذارد:
الف ـ تأسیس شعبه‌ای از مؤسسه رازی به عنوان مرکز تحقیق و تشخیص بیماریهای دام و
طیور در ناحیه مرکزی ایران در سال 1385 با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور
ب ـ تجهیز فاز یک ساختمان دامپزشکی و آزمایشگاه استان در نیمه دوم سال 1385 و فاز
دوم (کارهای باقی‌مانده) در نیمه اول سال 1386.
تبصره ـ بهسازی و نوسازی ساختمان یادشده در نیمه دوم سال 1385 توسط استانداری
مرکزی انجام خواهد شد.
ج ـ تأمین و تحویل 5 دستگاه خودروی کمک‌دار از محل اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور
در سال جاری به استان مرکزی.
د ـ اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیلات یارانه‌ای در سالهای 1385 و 1386 از محل ردیف
کمکهای فنی و اعتباری برای احداث انبارهای کوتاه مدت ذخیره گندم.
هـ ـ اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال از محل تسهیلات یارانه‌ای (9درصدی) جهت کمک به
واحدهای کوچک پرورش ماهی در سال 1385.
و ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز توسعه عملیات زیربنایی در تعاونیهای تولید (عملیات
آب و خاک) استان در لایحه متمم بودجه سال 1385.
ز ـ تأمین اعتبار مورد نیاز ایستگاه ملی گل و گیاه در شهرستان محلات، لوبیا در
شهرستان خمین، انار در شهرستان ساوه و پسته در شهرستان زرند از محل اعتبارات
هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (پس از تأیید
هیئت امنا).
ح ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای احیاء و لایروبی قنوات استان در لایحه متمم
بودجه سال 1385 کل کشور.
2ـ وزارتخانه‌های دادگستری و جهاد کشاورزی موضوع بازگرداندن اسناد مالکیت ابطال
شده دیم‌زارهای مردم شهرستان خمین که بر اثر خشکسالی سالهای گذشته به حالت بایر
درآمده است را بررسی و نتیجه را به هیئت وزیران اعلام نمایند.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی


رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.