هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، وزارت نیرو را موظف به افزایش اعتبار سد و خط انتقال سد کمال صالح در لایحه متمم بودجه سال 1385 و...

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
1ـ وزارت نیرو موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ افزایش اعتبار سد و خط انتقال سد کمال صالح در لایحه متمم بودجه سال 1385
(به منظور تسریع در بهره‌برداری از سد مذکور و تأمین آب شرب اراک) و پیش‌بینی 800
میلیارد ریال اعتبار (حداقل 400 میلیارد ریال برای تکمیل سد و خط انتقال طی دو
سال) در لایحه بودجه سال 1386. تمهیدات لازم برای استفاده از فاینانس جهت تأمین
تجهیزات طرح مذکور توسط وزارت نیرو تأمین می‌گردد.
ب ـ انجام مطالعات تأمین آب شرب (افق سال 1410) شهرهای ساوه، محلات، دلیجان و
نیم‌ور (تحت پوشش طرح) از محل افزایش تخصیص انتقال آب از سرشاخه‌های دز تا پایان
سال 1386.
ج ـ پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز در لایحه متمم بودجه سال 1385 برای تکمیل پروژه
فاضلاب شهرهای اراک و ساوه و در صورت توان اجرایی در طرح، استفاده از فاینانس برای
اتمام پروژه مذکور.
د ـ افزایش اعتبارت ردیف بند “الف” تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای
تأمین اعتبار مورد نیاز احداث سدهای خاکی استان مرکزی در متمم لایحه بودجه سال
1385.
هـ ـ افزایش اعتبار برای اجرای طرح مجتمعهای آبرسانی روستایی استان مرکزی در سال
1385، مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبارات وزارت نیرو و 5 میلیارد ریال از محل
اعتبارات استانی به این طرح اختصاص می‌یابد.
و ـ افزایش اعتبار طرح آبرسانی میان مدت شهر ساوه در لایحه متمم بودجه سال 1385.
ز ـ بررسی و اقدام درخصوص سالم سازی آب شرب شهر تفرش.
ح ـ احداث دو نیروگاه 500 مگاواتی با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی با استفاده از
سوخت مایع (نفت کوره) در شهرستانهای ساوه و خمین.

2ـ وزارت نیرو اعتبار مورد نیاز سد نیشهر در شهرستان خمین را پس از طی مراحل
قانونی موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه در لایحه بودجه
سال 1386 پیش‌بینی نماید.


تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت
اموراقتصادی و دارایی، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.