اتمام فاز اول طرح تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک و انجام بررسی امکان سنجی استقرار واحد آندسازی مجتمع آلومینیوم اراک

بسمه تعالی

وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/2/1385 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، موافقت
نمود:
وزارت صنایع و معادن موظف است از طریق سازمانهای تابعه اقدامات زیر را به مورد
اجرا گذارد:
الف ـ اتمام فاز اول طرح تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک تا پایان سال 1385.
تبصره ـ به منظور تسریع در اجرای پروژه تغییر تکنولوژی آلومینیوم اراک و استمهال
بدهیهای ارزی سررسید شده و تأمین منابع مالی آن و اجرای فازهای 2 و 3 کارگروهی
متشکل از نمایندگان وزارت صنایع و معادن (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و پیشنهاد لازم را ظرف یک ماه به معاون اجرایی رییس
جمهور ارایه نماید.
ب ـ انجام بررسی امکان‌سنجی استقرار واحد آندسازی مجتمع آلومینیوم اراک در شهرکهای
صنعتی اراک و ارایه گزارش کارشناسی مربوط طی مدت یک ماه پس از ابلاغ این
تصمیم‌نامه جهت طرح در هیئت وزیران.
ج ـ اجرای پروژه فاضلاب دو شهرک صنعتی خیرآباد و ایبک‌آباد در سال 1385.
د ـ انجام مطالعه فاضلاب شهرک صنعتی دلیجان در سال 1385 و اجرای آن در سال 1386.
هـ ـ مطالعه فاضلاب شهرکهای صنعتی خمین و محلات در سال 1386.
و ـ مطالعه و بررسی امکان‌سنجی ایجاد شهرک آجر و سفال در محلهای پیشنهادی توسط
استانداری در سال 1385.
ز ـ اختصاص حداقل پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ردیف 503805 (زیرساخت شهرکهای
صنعتی) قانون بودجه سال 1385 کل کشور برای کمک به ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی
استان مرکزی.
تبصره ـ مبلغ 5 میلیارد ریال نیز از محل اعتبار سفر به این امر اختصاص می‌یابد.
ح ـ اختصاص مبلغ 6 میلیارد ریال از محل طرح زمین‌شناسی عمومی (ردیف مندرج در قانون
بودجه سال 1385 و 1386) برای انجام مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی 25000/1 در مناطق
دلیجان و شازند.

تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی

رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس
جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، استانداری مرکزی و دفتر هیئت دولت.