اصلاح بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸


شماره۶۷۲۸۷/ت۵۶۹۰۲هـ                                ۱۳۹۸/۶/۲
اصلاح بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مستضعفان

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امورخیریه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۳۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۸۴۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ حذف و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می­شود.

۲ـ جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند (۱۶) الحاقی به سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‏نامه شماره ۶۷۷۰۱/ت۵۳۱۱۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ حذف و مفاد جزء (ب) به انتهای بند یادشده ملحق می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری