تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان


شماره۷۰۵۳۵/ت۵۶۹۳۶هـ                                ۱۳۹۸/۶/۹
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری