تعیین آقای داود مددی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب 1358

بسمه تعالی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی


هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و
به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب 1358 ـ تصویب نمود:
آقای داود مددی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی تعیین
می‌شود.


پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست
محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.


تنظیم متن
کنترل ابلاغ تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهاییرونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر
معاون اول رئیس جمهور، دفترمعاون حقوقی وامورمجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی
رییس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت
اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل
حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات
دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای
اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.