بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی»


شماره۹۰۰۰/۸۳۳۶۰/۱۰۰                               ۱۳۹۸/۶/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۸۳۱۰۱/۱۰۰                               ۱۳۹۸/۶/۲۶

تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دوره های گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره ای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد: «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۷،۵۸،۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریع تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستان های سراسر کشور، با هماهنگی و برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید.

الف ـ ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است:

یک ـ اعضاء ستاد مرکزی:

۱ـ دادستان کل کشور (رئیس ستاد)

۲ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد)

۳ـ نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما

۴ـ رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران.

تبصره۱) ریاست ستاد می تواند متناسب با موضوع از سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط دعوت نماید.

تبصره۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستادمرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست.

دو ـ اعضاء ستاد استانی (مرکز استان)

۱ـ رئیس کل دادگستری استان (رئیس)

۲ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)

۳ـ دادستان مرکز استان

۴ـ مسئولین دستگاه ها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان

تبصره۱) رئیس ستاد استان می تواند به تناسب موضوع از سایر دستگاه ها و نهادها دعوت نماید.

تبصره۲) در سطح شهرستان ها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان واعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل می گردد.

تبصره۳) رؤسای دادگستری شهرستان می توانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند.

سه ـ اعضاء ستاد شهرستانها

در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند.

ب ـ وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است:

۱ـ پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیت های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛

۲ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۳ـ تبیین و تعیین برنامه های پیشگیرانه و نحوه اجرای آن ها درزمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛

۴ـ هماهنگی و تعامل مداوم با هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاه ها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛

۵ ـ ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آن ها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی می باشد؛

۶ ـ انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛

۷ـ توجیه، ارشاد و انذار تشکل ها، احزاب، گروه ها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛

۸ ـ اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازات های قانونی از طریق رسانه های جمعی با هدف ارتقاء آگاهی های عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛

۹ـ انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاه ها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح؛

۱۰ـ دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛

۱۱ـ ستادها در سطح شهرستان ها و استان ها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیت های خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند؛

۱۲ـ لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استان ها و شهرستان ها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمع بندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد.

پ ـ وظایف روسای کل دادگستری

رؤسای کل دادگستری های سراسرکشور موظفند شعبی از دادگاه ها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی