اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار


شماره۷۸۳۳۴/ت۵۵۳۴۳هـ                               ۱۳۹۸/۶/۲۶
اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۰/ت۲۱۰۶۸هـ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۴ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ تبصره ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ـ در حوزه­های انتخابیه کمتر از (۱۰۰۰) نفر جمعیت، فعالیت دهیار، پاره­وقت می­باشد و در صورت نیاز به کار تمام­وقت، با توافق شورای بخش، رعایت تبصره (۲) ماده (۳۲) آیین­نامه مالی دهیاری­ها در خصوص ارایه راه­های تأمین حقوق وی و تأیید استانداری ذی­ربط مبنی بر ضرورت فعالیت تمام وقت دهیاری، امکان­پذیر می­باشد.

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴۷) اضافه می­شود:

تبصره ـ چنانچه بخشدار، شخص معرفی­شده از سوی شورای اسلامی روستا را واجد شرایط نداند موظف است مراتب را با ذکر دلیل و مستندات، ظرف (۱۰) روز به شورا منعکس نموده و در صورت اصرار شورا به نظر قبلی خود، موضوع توسط شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع و هیأت مذکور مکلف است ظرف (۱۵) روز تصمیم­گیری کند و تصمیم آن هیأت برای بخشدار و شورای اسلامی روستا لازم­الاجرا می­باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت نظر خود را اعلام ننماید نظر شواری اسلامی روستا لازم­الاجرا خواهد بود و دهیار می­تواند با حکم رییس شورا اختیارات قانونی خود را اعمال نماید.

۳ـ ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده (۴۸) مکرر ـ دهیاری­های کشور براساس شاخص­های درآمد، جمعیت، وسعت، مرکزیت دهستان یا بخش (قبل از ایجاد شهرداری در مرکز بخش) و دارا بودن ظرفیت گردشگری روستا توسط وزارت کشور به درجات (۱) تا (۶) درجه­بندی می­شوند.

۴ـ جزءهای (۲) و (۳) بند (ب) ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح می­شود:

۲ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق­دیپلم با گرایش­های مشخص­شده توسط وزارت کشور برای دهیاری­های درجه (۳) و (۴).

تبصره ـ در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات فوق دیپلم، شورای اسلامی روستا می­تواند فردی را با تحصیلات دیپلم متوسطه به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه فعالیت در سمت دهیار یا حداقل دو سال سابقه فعالیت در دهیاری یا دستگاه اجرایی را برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید.

۳ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با گرایش­های مشخص­شده توسط وزارت کشور برای دهیاری­های درجه (۵) و (۶).

تبصره۱ـ در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات لیسانس، شورای اسلامی روستا می­تواند فردی را با تحصیلات فوق دیپلم با داشتن حداقل یک سال سابقه فعالیت در سمت دهیار یا دو سال سابقه فعالیت در دهیاری یا دستگاه اجرایی و یا با تحصیلات دیپلم به شرط داشتن دو سال سابقه فعالیت در سمت دهیار یا چهار سال سابقه فعالیت در دهیاری برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید.

تبصره۲ـ کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از درجه (۴) به (۵) در سمت دهیار مشغول انجام وظیفه می­باشند تا زمان تصدی سمت دهیار در آن روستا، از شرایط تحصیلات و سوابق کار موضوع این ماده معاف می­باشند.

۵ ـ ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۵۳ ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی روستا نسبت به عملکرد دهیار یا اقدامات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رییس شورا، موارد را به صورت واضح و مستند به دهیار تذکر کتبی خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد که در این صورت رییس شورا سؤال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد کرد در این صورت ظرف (۱۰) روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق­العاده شورا و پاسخ به سؤال می­باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع­کننده تشخیص داده نشود، در جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می­گیرد و شورا می­تواند در صورت لزوم با رأی اکثریت مطلق اعضا، دهیار را برکنار کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری