اصلاح آیین­نامه استخدامی دهیاری­های کشور


شماره۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ                               ۱۳۹۸/۶/۲۶
اصلاح آیین­نامه استخدامی دهیاری­های کشور

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه استخدامی دهیاری­های کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۳ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱ـ بکارگیری افراد در دهیاری­ها براساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ مدت قرارداد کار موضوع این ماده یکساله بوده و تمدید آن در صورت رضایت از عملکرد، بلامانع خواهد بود.

تبصره۲ـ نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین­نامه توسط وزیر کشور ابلاغ می­شود.

تبصره۳ـ بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری­ها می­باشند به استثنای دهیار براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت­ها از طریق آزمون انجام می­شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری­ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین­نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

۲ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲ـ ساختار سازمانی دهیاری­ها متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور) تهیه و ابلاغ می­شود.

۳ـ ماده (۳) حذف می­شود.

۴ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۷ـ مأموریت کارکنان رسمی یا پیمانی دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵)
قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
امکان­پذیر می­باشد.

تبصره۱ـ برقراری حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه­های اجرایی که بدون حفظ
پست سازمانی به دهیاری مأمور می­شوند، براساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دهیاری­ها خواهد بود.

تبصره۲ـ انتقال و مأموریت کارکنان دهیاری­ها به دستگاه­های اجرایی ممنوع است.

۵ ـ ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱۰ـ به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری بر اساس قانون کار رسیدگی می‎شود.

۶ ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۱ـ حقوق و مزایای دهیار براساس مقررات قانون کار و در چهارچوب اعتبارات مصوب شورای اسلامی روستا تعیین و پرداخت خواهد شد.

۷ـ در ماده (۱۲) عبارت «با اطلاع بخشدار» به عبارت «با تأیید بخشدار» اصلاح می­شود.

۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) الحاق می­شود:

ماده۱۴ـ در صورت استخدام کارکنان دهیاری در سایر دستگاه­های اجرایی، سابقه خدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه می­شود.

۹ـ شماره­های مواد آیین­نامه با توجه به اصلاحات فوق به ترتیب اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری