تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک­طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران


شماره۷۹۷۷۵/ت۵۶۹۸۴هـ                              ۱۳۹۸/۶/۳۰
تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک­طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران

وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۷ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۸۱/۱۸۶۱۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک­طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری