اصلاح ماده (۲۶) آیین نامه نظام سنجش اعتبار

شماره۸۴۳۳۵/ت۵۶۹۵۸هـ                               ۱۳۹۸/۷/۷
اصلاح ماده (۲۶) آیین نامه نظام سنجش اعتبار

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۳ به پیشنهاد شماره ۹۸/۱۹۸۹۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲۶) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱/ت۵۵۲۹۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴، قبل از واژه «لغو» عبارت «تا زمان تصویب دستورالعمل ها و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه» اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری