تصویب نامه در خصوص اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار

شماره۸۰۴۳۵/ت۵۶۸۸۲هـ                              ۱۳۹۸/۶/۳۱
تصویب نامه در خصوص اضافه شدن رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم­نامه

شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و اصلاحات بعدی آن

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۲۷ به پیشنهادهای شماره ۱۰۰/۶۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شماره ۶۰/۱۵۳۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس سازمان غذا و دارو به ترکیب اعضای کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم­نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ و اصلاحات بعدی آن اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به بند (پ) تصمیم­نامه مذکور الحاق می­شود:

تبصره ـ در صورت عدم امکان حضور اعضای اصلی کارگروه موضوع این بند، نمایندگان تام­الاختیار آنان مجازند در جلسات کارگروه شرکت نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری