تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده­های نفتی که منوط به ارایه گواهی معتبر از منشأ تولید آنها می باشد

شماره۸۶۹۷۵/ت۵۶۹۷۲هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۱
تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده­های نفتی که منوط به ارایه گواهی معتبر از منشأ تولید آنها می باشد

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۳۱ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

صادرات کلیه فرآورده­های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها که تحت شماره تعرفه­های مربوط به فصل (۲۷) کتاب مقررات صادرات و واردات، صورت می­گیرد (جز تعرفه­های شماره ۲۷۰۱ الی ۲۷۰۶۰۰۰۰ و ۲۷۱۶۰۰۰۰ و نیز تعرفه­های ۲۷۰۷۴۰۰۰ ـ ۲۷۰۸۲۰۰۰ ـ ۲۷۱۰۱۹۲۰ ـ ۲۷۱۲۱۰۱۰ ـ ۲۷۱۲۱۰۹۰ ـ ۲۷۱۳۱۱۰۰ و ۲۷۱۳۱۲۰۰)، منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها حسب مورد می­باشد. منشاءهای مجاز تولید کالاهای یادشده، توسط وزارت نفت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می­شود و گمرک مکلف به رعایت آن است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری