تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس

شماره ۸۹۰۰۱/ت۵۵۲۰۱هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۰۸۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های چدرو، برکه شکسته، کنارسبز، دشت کوچک، تنگرمه، تنگزان، کهنه، مربوط، کاروانسرای مربوط، دشت ورا، بارزگون (بارزگان) از دهستان بیدشهر بخش اوز شهرستان لارستان در استان فارس منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان فیشور همان بخش ملحق می‏شود.

ب ـ دهستان اوز به مرکزیت روستای کهنه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست، در بخش اوز ایجاد می‏شود:

۱ـ چدرو ۲ـ هنرستان اوز ۳ـ درافرا ۴ـ امام‏زاده پیرکهار ۵ ـ برکه شکسته ۶ ـ کنارسبز ۷ـ تاگدار ۸ ـ مرغداری ضیایی ۹ـ دشت کوچک ۱۰ ـ خوشاب ۱۱ـ تنگرمه ۱۲ـ تنگزان ۱۳ـ دشت ورا ۱۴ـ بارزگون (بارزگان) ۱۵ـ کهنه ۱۶ـ مربوط ۱۷ـ کاروانسرای مربوط ۱۸ ـ کهنه جدید (توحید).

پ ـ دهستان قلات به مرکزیت روستای قلات از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر مطابق نقشه پیوست در بخش اوز ایجاد می‏شود:

۱ـ قلات ۲ـ اسلام‏آباد ۳ـ کوره ۴ـ دشت‏گلار ۵ ـ هیرم ۶ ـ گلار ۷ـ دشت درگ.

ت ـ بخش بیدشهر به مرکزیت روستای کوره از ترکیب دهستان‏های قلات و بیدشهر در شهرستان لارستان ایجاد می‏شود.

ث ـ شهرستان اوز به مرکزیت شهر اوز از ترکیب بخش‏های زیر در استان فارس ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر اوز از ترکیب دهستان‏های اوز و فیشور.

۲ـ بخش بیدشهر .

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری