تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس


شماره ۸۸۹۴۶/ت۵۶۳۶۴هـ                               ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۱۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان محمله بخش محمله شهرستان خنج استان فارس به روستای چاه‏طوس تغییر می‏یابد.

ب ـ مرکز دهستان رستاق بخش رستاق شهرستان داراب استان فارس به روستای لایزانگان تغییر می‏یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری