تصویب نامه در خصوص ماده (۳۶) به نظام­نامه اجرای قانون ثبت شرکت­ها ـ مصوب۱۳۱۰ ـ

شماره۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص ماده (۳۶) به نظام­نامه اجرای قانون ثبت شرکت­ها  ـ مصوب۱۳۱۰ ـ

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رییس جمهور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره۳۳۹۹۲/۷۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۸) و (۹) قانون ثبت شرکت­ها ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ و ماده (۱۳۵) قانون تجارت ـ مصوب۱۳۱۱ـ و مواد (۵) و (۲۸۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب۱۳۴۷ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۳۶) به نظام­نامه اجرای قانون ثبت شرکت­ها ـ مصوب۱۳۱۰ ـ الحاق می­شود:

ماده۳۶ـ تبدیل کلیه شرکت­های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت ـ مصوب۱۳۱۱ـ به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت­ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس­جمهور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری