تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان اقلید استان فارس


شماره۸۸۹۸۴/ت۵۶۶۸۶هـ                              ۱۳۹۸/۷/۱۵
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان اقلید استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره ۵۷۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان خسروشیرین از بخش مرکزی شهرستان اقلید استان فارس منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به بخش مرکزی شهرستان آباده استان یادشده ملحق می‏شود.

ب ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان­های شورجستان، علی­آباد شوراب بالا، مزرعه محمدیه و جعفرآباد، از دهستان ایزدخواست بخش مرکزی شهرستان آباده منتزع و به دهستان بهمن بخش یادشده ملحق می­شوند.

پ ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان­های شورجستان، علی­آباد شوراب بالا، مزرعه محمدیه، جعفرآباد، رحیم‏آباد، قوزی‏آباد، حشمتیه، مزرعه اکبرآباد، مزرعه حجت­آباد، اسدآباد، ایستگاه مخابراتی بید اعلم، مزرعه بید اعلم، حسین­آباد، حمیدآباد، مزرعه رضاآباد نو، چهل چشمه، معدن خاک نسوز، معدن آزادی، مزرعه احمدآباد، مزرعه شمس­آباد و پادگان ولی عصر(عج)، از دهستان بهمن بخش مرکزی شهرستان آباده منتزع و مطابق نقشه پیوست به دهستان بیدک بخش یادشده ملحق می­شوند.

ت ـ بخش بهمن صغاد از ترکیب دهستان­های بهمن و خسروشیرین و شهرهای بهمن و صغاد در شهرستان آباده ایجاد می­شود.

ث ـ شهر صغاد به عنوان مرکز بخش بهمن صغاد تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری