موافقت هیئت وزیران در استان گیلان در خصوص وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان‎‎‎

شماره مصوبه : 164756/36895
‎‎‎تاریخ09/12/1385

سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری،
استانداری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1385 که در مرکز استان گیلان تشکیل گردید، موافقت
نمود:
‎‎‎سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
‎‎‎1 ـ اختصاص دو دستگاه اتوبوس دریایی و ده دستگاه قایق موتوری برای اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان صومعه سرا از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و استانی به نسبت
مساوی.
2- اختصاص پنج دستگاه اتومبیل کمک دار و دوازده دستگاه موتور سیکلت به استان طی
سالهای 1385 و 1386
3- تجهیز ساختمانهای سرمحیط بانی رحیم آباد، سرولات چابکسر، املش و رضوانشهر که
اعتبار احداث یا تکمیل آن توسط استان تأمین می گردد.
4- تجهیزساختمانهای لوندویل که اعتبار تکمیل ان توسط استان تأمین می گردد.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور