مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری

شماره۹۰۳۵۶                                       ۱۳۹۸/۷/۱۷
مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ـ سازمان صدا و سیما ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ـ قوه قضاییه ـ شورای عالی حوزه علمیه

شورای عالی فضای مجازی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دانشگاه ها

شورای سیاست گذاری فرهنگی بین المللی ـ دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه «تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه های مجری» که در جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«کلیه دستگاه های مجری ذکرشده در بند ب فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی در راستای اجرای تبصره۳ شق (ب) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) موظف هستند، یکی از معاونین ذی ربط را به عنوان مسئول اجرایی سازی، نظارت و ارزیابی مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تعیین نمایند. ضروری است معاون ذی ربط از ناحیه رییس دستگاه ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.»

معاون اول رئیس‎جمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری

 اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری