مصوبه هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387 موضوع: اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی (ویژه مربیان ودست اندرکاران)شماره8/10739/
120 21/5/
1387
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/
1387 در خصوص اصول و چارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی
جهت ابلاغ به واحدهای تابعه واجرا ارسال می‌شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی
نوید

مصوبه هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387 موضوع:
اصول و چارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی (ویژه مربیان
ودست‌اندرکاران)
با عنایت به بند 6مصوبه جلسه422 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16/4/1377 مبنی بر
اینکه « کلیه مسائل آموزش پیش دبستانی در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شود» و با
توجه به بند الف تبصره4 ماده 3 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی1 و با استناد به
ماده5 اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش2 اصول و چارچوب
راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مراکز پیش‌دبستانی برای استفاده‌ی
دست‌اندرکاران، کارشناسان آموزش و پرورش و تولیدکنندگان مواد آموزشی و پرورشی به
شرح زیر تصویب می‌شود:
1ـ آموزش و پرورش به عنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز تاسیس مراکز دوره پیش از
دبستان محسوب می‌شود و کلیه مراکز پیش دبستانی اعم از مراکز وابسته به آموزش و
پرورش و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی (از جمله سازمان بهزیستی) ملزم به تطبیق
برنامه‌های خود با این مصوبه می‌باشند.
2ـ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی موظف است راهنمای تفصیلی دوره پیش دبستانی به همراه
راهنمای برنامه انس با قرآن و نیز راهنمای برنامه زبان‌آموزی کودکان مناطق دوزبانه
را تدوین نماید. این راهنما پس از تایید اعضای شورای عالی آموزش و پرورش
لازم‌الاجرا خواهد بود.
3ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است زمینه تولید برنامه و محتوای آموزش‌های توجیهی
برای مربیان، مسئولان و دست‌اندرکاران و نیز تولیدکنندگان رسانه‌های آموزشی مراکز
پیش‌دبستانی را براساس این مصوبه فراهم نماید.
4ـ دوره آموزش پیش از دبستان به عنوان آموزش غیررسمی، با مشارکت مردم و نهادهای
غیردولتی اجرا می‌شود.
5 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است بر اجرای صحیح مفاد این مصوبه در همه مراکز دوره
پیش‌دبستانی نظارت نماید و گزارش عملکرد آن را به صورت دو سالانه به شورای عالی
آموزش و پرورش ارائه نماید.
رویکرد برنامه و فعالیتهای دوره‌ی پیش‌دبستانی
از آنجایی که سال‌های اولیه زندگی کودک زیربنای تکوین شخصیت اوست، چنانچه تعلیم و
ترتیب کودک در دوران سیادت مبتنی بر فطرت الهی به خوبی سامان یابد امید می‌رود در
آینده سرشت حقیقت‌جویی، فضیلت‌خواهی، عبودیت و ...... در او بروز نماید، از این
رو، برنامه و فعالیت‌های دوره پیش‌دبستان با رویکرد « شکوفایی فطرت الهی» طراحی و
تدوین می‌گردد.
اصول حاکم بر فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره‌ی پیش دبستانی
1ـ هماهنگ با اهداف و محتوای دوره‌ی ابتدایی باشد.
2ـ به فرهنگ بومی و محلی کودکان عنایت داشته و محتوای مورد نیاز به صورت غیرمتمرکز
تدوین شود.
3ـ تفاوت‌های، فردی و نقش‌های جنسیتی را به رسمیت بشناسد.
4ـ فعالیت‌ها، تلفیقی، پودمانی و انعطاف‌پذیر باشد و متناسب با توانایی‌ها، نیازها
و علایق فطری کودکان و رعایت عنصر شادی و نشاط کودکانه طراحی شود.
5 ـ بر مشارکت و نقش فعال خانواده در دست‌یابی به اهداف تاکید داشته باشد.
6 ـ ارزش‌یابی نوآوران بر اساس مشاهده رفتار و عملکرد گروهی آنان با رویکرد و
تشویقی صورت گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ اخـذ مجوز رسمی از وزارت آمـوزش و پرورش جهت تاسـیس واحدهای آموزشـی در مقاطع
مختلف تحصیلی (کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستـان و آموزشگاههای آمادگی
کنکور و کلاسهای تقویتی)
2ـ راهنمای برنامه آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش تهیه و
به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد در چارچوب راهنمای مواد مذکور مواد
آموزشی به صورت غیرمتمرکز تهیه می‌شود.
اهداف برنامه و فعالیت‌های دوره پیش‌دبستانی
اهداف برنامه و فعالیت‌های دوره پیش‌دبستان برگرفته از اهداف مندرج در اساسنامه
دوره پیش‌دبستانی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و متناسب با شرایط سنی نوآموزان
به شرح زیر می‌باشد:
1ـ پرورش مهارت‌های جسمی ـ حرکتی.
2ـ پرورش روحیه و رفتار عاطفی.
3ـ پرورش مهارت‌های ذهنی.
4ـ پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی.
5 ـ انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن.
6 ـ پرورش ذوق هنری و زیبایی‌شناسی.
7ـ تقویت حس دینی و علایق مذهبی.
8 ـ پرورش هویت ملی.
9ـ پرورش مهارت‍های زبانهای فارسی.
10ـ ارتقای سطح بهداشت و ایمنی.
11ـ آشنایی با محیط‌زیست و علاقه و انس با طبیعت و حفظ آن.
ویژگی‌های عمومی مربیان پیش دبستانی
1ـ دانش و توانایی برقراری ارتباط‌خوب و صحیح با کودکان والدین و کارکنان را
داشته‌باشد.
2ـ به حرفه و کارخود علاقمند بوده، اعتماد به نفس، صبر و حوصله کافی را برای کار
با کودکان داشته باشد.
3ـ روحیه‌ای شاد و ظاهری آراسته با رعایت شئونات اسلامی داشته باشد.
4ـ از سواد قرآنی برخوردار باشد و به آموزش قرآن در دوره‌ی پیش‌‌دبستان علاقه‌مند
باشد. مربیان مراکز پیش دبستانی اقلیت‌های مذهبی از این شرط مستثنی هستند.
5 ـ با عناصر « راهنمای تفصیلی برنامه و محتوای‌آموزشی و پرورشی دوره
پیش‌دبستانی»، ((دوزبانه) که در قالب آموزش مربیان پیش‌دبستانی توسط عالی آموزش و
پرورش پیش‌بینی می‌شود) آشنا و مهارت‌های لازم را کسب کرده است.
6 ـ از سلامت جسمی و روانی لازم برای انجام وظیفه و قدرت بیان شیوا برخوردار باشد.
7ـ به اصول اخلاقی پایبند باشد.
8 ـ حداقل دارای مدرک کاردان مرتبط باشد.
ارزش‌یابی
ـ ارزش‌یابی در دوره‌ی پیش دبستان با مشاهده عملکرد گروه نوآموزان صورت می‌گیرد.
ـ ارزش‌یابی کودکان باید حین فرایند یادگیری صورت گرفته، رشد آنان را در همه‌ی
ابعاد اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و اعتقادی، شناختی و جسمانی مورد سنجش قرار دهد و به
منظور به پیشرفت نوآوران در امر یادگیری انجام شود.
ـ عملکرد کودک را نباید با عملکرد کودک دیگر مقایسه کرد و رفتار هر کودک تنها با
رفتار گذشته‌ی خودش قابل مقایسه است؛ بنابراین با توجه به اصول و اهداف برنامه،
دست‌یابی کودک به حدّ معینی از یادگیری مورد انتظار نیست .
ـ ارزش‌یابی، فرصتی است که، مربی کارخود را نیز ارزیابی کند تا از این طریق در
کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی ـ یادگیری فعالانه بکوشد.
ـ ارزش‌یابی باید بر اساس محتوای فعالیت مربوط انجام گیرد و نتیجه‌ی آن به منظور
همکاری و هماهنگی بیش‌تر با اولیای کودکان، به ایشان گزارش شود.
ـ ارزش‌یابی در این دوره از طریق مشاهده‌ی رفتار کودک در گروه و به صورت توصیفی
انجام می‌گیرد و از هرگونه آزمون و نمره‌دهی و صدور کارنامه باید پرهیز شود.
محتوای آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی
محتوای متداول در این دوره مشتمل بر عناوین زیر است:
انس با قرآن، شعر و سرود، بازی، نقاشی، کاردستی، نمایش خلاق، بحث و گفت‌وگو،
مشاهده، آزمایش، گردش علمی و تماشای فیلم و آشنایی با نحوه استفاده از فن‌آوری‌های
جدید. این فعالیت‌ها در فرایند تولید محتوای آموزشی، با نگاه‌تلفیقی به
حوزه‌های‌یادگیری دینی، اجتماعی، هنری، ریاضی، تربیت‌بدنی و علوم، طراحی و با
هدایت‌مربی، به روش فعال به اجرا در می‌آیند.
مدت زمان برنامه در این دوره شامل حداکثر 5 روز در هفته با حدود 5/3 ساعت فعالیت
روزانه می‌باشد.
موضوع: اصول و چارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش‌دبستانی در
هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ25/4/1387 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی
اصول و چارچوب برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره پیش دبستانی مورد تایید
است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد